Popular economics

This page contains a selection of my (non-technical) popular writing, podcasts and talks on relevant economic issues, including Op-ed columns

Photo: BI Norwegian Business School

(NB scroll down for policy papers/reports and talks in Norwegian)

 

 

 

 

  • Invited speaker: ONS Foundation 2022, The macroeconomic effect of rising energy prices amid geopolitical developments, Stavanger, August 2022. Slides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policy papers, podcasts and talks - in Norwegian

 

 

 

 

 

 

 

  • Møteserie i tre deler i regi av Abelia, Energi Norge, Rederiforbundet, Tekna og Norsk klimastiftelse om kunnskapsdeling og debatt om den store omstillingen av Norge. Del 2: Hva skal vi leve av? (Februar, 2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Popular economics