Talks

Popular talks


Oktober 2018 Litteraturhuset i Oslo: Debattmøte om Nasjonalbudsjettet 2019, regi: Samfunnsøkonomene.

Oktober 2018 Kåkonomics: Oljenæringa – oppgang eller undergang?

September 2018 Forsvarets høgskole/Sjefskurs

August 2018 Arendalsuka: Smarte menn går opp og frem, flinke kvinner hjelper dem 

Oktober 2017 Statsbudsjettseminar på BI

September 2017 Forsvarets høgskole/Sjefskurs

August 2017 Kommentarer til Sentalbankslovutvalgets rapport, CAMP og CME seminar 2017 "Seminar og diskusjon"

May 2017 Nationalekonomiska föreningen, Stockholm: Et bredere mandat for sentralbanken- Pengepolitikk og finansiell stabilitet

April 2017 Lave renter fyrer boligprisene -er det et problem? Prisvinnerforedrag for Samfunnspåvirkning og forskningskommunikasjon 2017

January 2017 Skal pengepolitikken ta hensyn til finansiell stabilitet? Erfaringer med inflasjonsmål for pengepolitikken, Finansdepartementet. Repporen fra konferansen finner du her

October 2016 CAMP, CAPR and CME seminar 2016 "Mork-utvalgets rapport, seminar" at BI Norwegian Business School. 19 October 2016.
Presentation (here) 

August 2016 Abelias årskonferanse, Oslo Norsk næringsliv i endring: Utfordringer og muligheter i oljenedturen

May 2016 Energy Prices and the Global Business Cycle: Challenges and New Opportunities, Korea Development Institute, Seoul.

April 2016 The Norwegian industry: Challenges and new opportunities in the oil downturn, Statoil Future Energy Forum, Grieghallen, Bergen

March 2016 Commodities, Energy and the Macroeconomy Workshop at the Brookings Institution, Washington DC.

January 2016 Møte med Statsminister Erna Solberg og Finansminister Siv Jensen -“Fallet i oljeprisen og den økonomiske situasjonen” Statsministerens kontor.

January 2016 Norsk næringsliv i endring. Hvilke utfordringer står Norge overfor, og hvordan kan disse møtes? Børs-ogverdipapirkonferansen 2016

January 2016 Hvilken vei går norsk økonomi?, Arbeiderpartiets nyttårskonferanse.

20 November 2015 Discussion of Vitor Gaspar and Paulo Medas: Fiscal management of non-renewable natural resources, Third IMF Statistical Forum, Frankfurt. 

3 November 2015 En oljeøkonomi i omstilling - Utfordringer og muligheter, Grieg Investor-konferansen

9 June 2015 Macroeconomic Challenges for Resource-rich Open  Economies, Roundtable at International Economic Forum of the Americas, Montreal

10 March 2015 Good luck or good policy? BIs Årskonferanse 

4 February 2015 Oljeprisfallet –Økonomiske og politiske utfordringer, CME og CAMP seminar.

9 October 2014 Statsbudsjettseminar. Handelshøyskolen BI

22 May 2014 Asia - driver of global growth and commodity prices - Implications for resource rich economies, The Norwegian Embassy, Beijing

10 April, 2014 Two speed world… Two speed Norwegian economy, British Embassy 

18 March 2014 Todelt vekst – Todelt næringsliv. Foredrag på Aktualitetsuka, Universitetet i Oslo

15 May 2013   Two speed world. Senior Management Council meeting - DNV 

18 April 2013 Kan Norge konkurrere internasjonalt med verdens høyeste kostnadsnivå? NHO Hordalands Årskonferanse

3 April 2013 Åpen høring i Stortingets finanskomite om Perspektivmeldingen: Bærekraftig bruk av oljeinntektene.

7 February 2013 Halvert oljepris – hva kan skje med norsk økonomi? Valutaseminaret, Soria Moria.

17 January 2013 Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år – Litteraturhuset.

10 December2012 Utfordringer for Norge etter oljen. Kommentarer på CME seminar på BI.

9 October 2012 Statsbudsjettseminar, Handelshøyskolen BI

9 January 2012 Veksten og kapital: Er olje-Norge godt rustet for fremtiden? Foredrag på Solamøtet 2012.

5 January 2012 Grenser for offentlig vekst, selv i olje-Norge? Foredrag på NHOs årskonferanse 2012. Mine figurer

25 March 2011 Er norsk økonomi godt rustet til et liv etter oljen? Foredrag i Finansdepartementet (oppstart av arbeidet med Perspektivmeldingen).

10 March 2011 Hvor mye av det gode tåler Norge? Foredrag holdt på Spekters Vårkonferanse.

9 February 2011 Norges Bank Watch 2011 – Presentasjon. Se også: Pressemelding og rapport

8 February 2011 Økonomisk politikk når verden er i krise. Utfordringer for en liten, åpen økonomi Foredrag holdt på Valutaseminaret, Holmenkollen Park Hotel

11 November 2010 Symptomer på Hollandsk syke, i Norge?  Foredrag for Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Sørmarka. 

6 October 2010 Statsbudsjettseminar på BI. Mitt foredrag finner du her.

16 June 2010 Norges fremtid - i skyggen av Europa?  Foredrag for Statsrådens gruppe for tillitsvalgte, Nærings- og handelsdepartementet. 

19 May 2010 ESOP fabler: The Financial Crisis - a revenge for Keynes? Debate at the University of Oslo. My comments are here.

6 May 2010 Partnerforums vårkonferanse: Effektivitet i Staten. Mitt foredrag finner du her.

9 March 2010 BIs pris for fremragende forskningsformidling. Mitt foredrag finner du her

22 February 2010 Norges Bank Watch 2010 – Pressemelding og rapport

29 October 2009 Finanspolitikkens muligheter og bergrensninger. Seminar for NHO. 

14 October 2009 Statsbudsjettseminar på BI. Mitt foredrag finner du her.

2 September 2009 Professorial inauguration lecture. See also: News on appointment

24 November 2008 Norsk økonomi etter finanskrisen. Foredrag for Advokatfirmaet Selmer

20 November 2008 Hvor går norsk økonomi etter Finanskrisen? Foredrag for Finansdepartementet, Soria Moria

1 February 2008 Global inflation, monetary policy and turbulent financial conditions, Foredrag holdt på Valutaseminaret, Sanderstølen.

14 September 2006 Kredittilsynets jubileumskonferanse, Oslo.

10 November 2005 Pengepolitikk i praksis. Fakta og fiksjon. Høstkonferansen, Samfunnsøkonomisk forening. 

8 December 2004 Nobelprisvinnere i Økonomi 2004 (Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne), Foredrag for Vitenskapsakademiet 

22 October 2004 Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Foredrag på konferansen Samfunn og Økonomi i regi av Sparebankforeningen i Norge, Radisson SAS Plaza Hotel. Se også Sparebankforeningens hjemmeside

22 April 2004 Norges Bank Watch 2004 - Rapport

22. April 2004 Norges Bank Watch 2004 - Pressemelding

26 March 2004 Gjennomføringen av pengepolitikken Foredrag holdt på konferanse om pengepolitikk i Norges Bank. Se også Norges Banks hjemmeside:

20 October 2003 Finanspolitikken, om konjunktursvingninger og makroøkonomisk styring Kurs i Samfunnsøkonomisk forening for lærere i samfunnsøkonomi ved videregående skoler.

18 March 2003 Rentenes betydning for prognoser av valutakursen Miniseminar om valutakurser, Nordea Bank. 

31 January 2003 Inflasjonsmål som stabiliseringspolitikk - styring under usikkerhet Foredrag holdt på Valutaseminaret, Gausdal.

7 January 2002 Moderne konjunkturforskning i et historisk lys. Plenumsforedrag holdt på det 24. forskermøtet for økonomer.


Talks