Bakgrunn og link til litteratur omtalt i kronikk i Dagens Næringsliv 16. april 2020


I gjestekronikken i Dagens Næringsliv 16. april 2020,  "Vi må forberede oss på den nye normalen" omtaler jeg flere studier. 

Her er link til disse:

 

Jeg vil også anbefale følgende studie som omtaler langtidseffekt av pandemier:

 

Se ellers mine andre kronikker i DN relatert til Corona krisen

Eller intervju i DN 5. april 2020


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on e-mail


Published: 2020.04.15
Blog