FNI-indeksen for norsk økonomi er oppdatert for juli: Den solide veksten fra andre kvartal fortsetter i juli

FNI-indeksen for juli er omtrent uforandret fra juni. Holder den seg på disse nivåene også i august og september vil tredje kvartal komme ut sterkere enn andre kvartal. Det bekrefter et tiltagende godt konjunkturbilde for norsk økonomi. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. juli i år.

The figure graphs the Financial New Index (FNI) with 68 percent confidence bands. Please use the citation "FNI - Retriever/CAMP(BI)". The blue solid line is demeaned quarterly GDP growth Mainland Norway (sourced from Statistics Norway (SSB)).

Oppdateringer av FNI i juli

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI er nå oppdatert med nye tall til og med 31. juli 2018. FNI-indeksen er omtrent uforandret fra juni. Tall for andre kvartal viste en svak oppgang gjennom kvartalet (april-juni). Holder FNI-indeksen seg på de høye juli-nivåene også i august og september vil dermed tredje kvartal kunne komme ut sterkere enn andre kvartal. Det betyr at vi fortsatt har et tiltagende godt konjunkturbilde for norsk økonomi. I følge FNI indeksen har da norsk økonomi vist tiltagende styrke siden olje-nedturen snudde våren 2016.

Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er stort sett i tråd med hva vi har sett tidligere måneder. Fortsatt bidrar nyheter om oppstartsbedrifter sterkt positivt, men også resultater og statistikk drar FNI-indeksen godt opp. Nytt er det imidlertid at industri bidrar til å trekke indeksen ned, etter å ha trukket den oppover i et par år. IT Technology og varehandel bidrar også til å dra FNI indeksen ned.  

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden.  FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir torsdag 6. september 2018

Ytterligere opplysninger

Professor Hilde C. Bjørnland, Handelshøyskolen BI, +47 464 10 767,  hilde.c.bjornland@bi.no
Norgessjef Espen Viskjer, Retriever +47 915 52 765, espen.viskjer@retriever.no


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on e-mail


Published: 2018.08.06
Blog