FNI-indeksen for norsk økonomi er oppdatert for juni: Stabil vekst i juni gir signaler om et tiltagende godt konjunkturbilde for andre kvartal

FNI-indeksen har holdt seg stabil i juni. Med sterk vekst i april og mai blir dermed andre kvartal et godt kvartal. Det betyr at vi har et tiltagende godt konjunkturbilde for norsk økonomi. FNI-indeksen ble sist oppdatert 30. juni i år.

The figure graphs the Financial New Index (FNI) with 68 percent confidence bands. Please use the citation "FNI - Retriever/CAMP(BI)". The blue solid line is demeaned quarterly GDP growth Mainland Norway (sourced from Statistics Norway (SSB)).

Oppdateringer av FNI i juni

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI er nå oppdatert med nye tall til og med 30. juni 2018. Etter å ha økt gjennom april og mai, viser FNI-indeksen stabil vekst gjennom juni. Dette gir forventning om at veksten i Bruttonasjonalproduktet (BNP) tiltar i 2.kvartal. I følge FNI indeksen har da norsk økonomi vist tiltagende styrke siden olje-nedturen snudde våren 2016.

Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er i tråd med hva vi har sett tidligere måneder, men denne måneden bidrar ikke lenger nyheter tilknyttet oljesektoren til å trekke indeksen oppover. Derimot bidrar fortsatt nyheter om oppstartsbedrifter særlig positivt, men også resultater og statistikk drar FNI-indeksen godt opp. IT Technology bidrar svakt negativ som i mai. Av negative nyheter er det imidlertid fortsatt varehandel som særlig drar FNI indeksen ned.

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden.  FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir mandag 6. august 2018

Ytterligere opplysninger

Professor Hilde C. Bjørnland, Handelshøyskolen BI, +47 464 10 767,  hilde.c.bjornland@bi.no
Norgessjef Espen Viskjer, Retriever +47 915 52 765, espen.viskjer@retriever.no


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on e-mail


Published: 2018.07.05
Blog