FNI-indeksen for norsk økonomi er oppdatert for april: Stabil vekst inn i andre kvartal

FNI-indeksen viser stabil vekst i april, etter en oppgang gjennom 1. kvartal. Dette signaliserer et godt konjunkturbilde for norsk økonomi. FNI-indeksen ble sist oppdatert 30. april i år.

The figure graphs the Financial New Index (FNI) with 68 percent confidence bands. Please use the citation "FNI - Retriever/CAMP(BI)". The blue solid line is demeaned quarterly GDP growth Mainland Norway (sourced from Statistics Norway (SSB)).

Oppdateringer av FNI i april

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI er nå oppdatert med nye tall til og med 30. april 2018. Etter å ha vist tiltagende vekst gjennom 1. kvartal, viser FNI-indeksen stabil vekst fra mars til april. Samlet sett gir det en forventning om at veksten i Bruttonasjonalproduktet (BNP) er over gjennomsnittet så langt i år. 

Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er mange av de samme som har dominert tidligere måneder. Det er fortsatt verdt å merke seg at for fjerde måned på rad bidrar nyheter tilknyttet oljesektoren til å trekke indeksen oppover. Dette etter å ha trukket indeksen ned i over tre år. Nyheter om oppstartsbedrifter bidrar særlig positivt denne måneden, men også resultater og statistikk drar FNI-indeksen opp. Nytt denne måneden er imidlertid at IT Technology også bidrar positivt. Av negative nyheter er det særlig varehandel som drar FNI indeksen ned. FNI-indeksen signaliserer med andre ord en todeling i økonomien, der næringer tilknyttet olje, teknologi samt nyetableringer drar konjunkturene opp, mens varehandel drar den ned. 

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden.  FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir tirsdag 5. juni 2018

Ytterligere opplysninger

Professor Hilde C. Bjørnland, Handelshøyskolen BI, +47 464 10 767,  hilde.c.bjornland@bi.no
Norgessjef Espen Viskjer, Retriever +47 915 52 765, espen.viskjer@retriever.no


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on e-mail


Published: 2018.05.04
Blog