FNI-indeksen for norsk økonomi er oppdatert for januar: Fortsatt god vekst, men indeksen faller noe tilbake sammenlignet med de sterke verdiene høsten 2017.

Etter et meget sterkt 2017 avtar FNI indeksen noe i januar. Fortsatt signaliserer indeksen en vekst litt over snitt, men normaliseringen som begynte i desember fortsatte inn i januar. Vi tolker januar som et pust i bakken. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. januar 2018.

The figure graphs the Financial New Index (FNI) with 68 percent confidence bands. Please use the citation "FNI - Retriever/CAMP(BI)". The blue solid line is demeaned quarterly GDP growth Mainland Norway (sourced from Statistics Norway (SSB)).

Oppdateringer av FNI i januar

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI er nå oppdatert med nye tall til og med 31. januar 2018. Konjunkturbildet som signaliseres indikerer fremdeles god vekst. Sammenlignet med høsten 2017 er allikevel januar 2018 et lite pust i bakken. Indeksen faller litt tilbake etter meget sterke verdier høsten 2017. Avmattingen begynte i desember.

Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er stort sett de samme som har dominert tidligere. Det er imidlertid verdt å merke seg at for første gang på flere år bidrar nyheter tilknyttet oljesektoren til å trekke indeksen kraftig oppover.  Ellers bidrar nyheter om oppstartsbedrifter og statistikk til å dra FNI indeksen opp, slik som gjennom hele 2017. Av negative nyheter er det særlig varehandel og pengepolitikk som drar FNI indeksen ned, mens også turisme bidrar nå svakt negativt. 

NB Merk at for desember 2017 oppdateringen av indeksen, publisert i begynnelsen av januar 2018, hadde vi mangelfulle data. Disse har nå blitt oppdatert. Dette har også ført til at de historiske verdiene for desember 2017 har endret seg noe i denne FNI oppdateringen sammenlignet med forrige publisering. Noen revisjoner av historiske tall vil det være ved hver eneste FNI oppdatering, men ikke av samme størrelsesorden som nå.

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden.  FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir onsdag 7. mars 2018

Ytterligere opplysninger

Professor Hilde C. Bjørnland, Handelshøyskolen BI +47 464 10 767, hilde.c.bjornland@bi.no

Norgessjef Espen Viskjer, Retriever +47 915 52 765, espen.viskjer@retriever.no


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on e-mail


Published: 2018.02.07
Blog