FNI indeksen for norsk økonomi i august: Oppgangen tiltar ytterligere i 3. kvartal

FNI indeksen ble sist oppdatert 31. august i år. Så langt viser indeksen at veksten i 3. kvartal ligger an til å bli enda litt høyere enn det vi så i 2. kvartal

The figure graphs the Financial News Index (FNI) with 68 percent confidence bands. Please use the citation "FNI - Retriever/CAMP". The blue solid line is demeaned quarterly GDP growth Mainland Norway (sourced from Statistics Norway (SSB)).

Oppdateringer av FNI i august

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP senteret ved Handelshøyskolen BI ble sist oppdatert 31 august i år. FNI indeksen viser at norsk økonomi nå er på god vei oppover igjen etter oljenedturen, med en vekst som ligger godt over snittet. Med juli og august bak oss, viser FNI indeksen at oppgangen vi så i 2. kvartal tiltar enda litt til i 3. kvartal. Det er imidlertid verd å merke seg at etter å ha økt kraftig de første dagene i august, korrigerte indeksen litt nedover igjen mot slutten av måneden. Til tross for det kommer FNI indeksen ut med ett snitt for august som er høyere enn det som ble målt for juli.  

Temaer som trekker indeksen opp er IT teknologi og oppstartsbedrifter, og det siste bidrar særlig kraftig til oppgangen. Oljeservice og resultater bidrar fortsatt noe negativt. 

FNI indeksen varslet oppturen

Nye tall publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) 24. august i år viste at bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge (sesongjustert og volumvektet) økte med 0,7 prosent i 2. kvartal. Samlet BNP var opp 1,1 prosent i 2. kvartal, mot 0,2 prosent i første kvartal.  Disse tallene er helt i tråd med det vi og FNI indeksen har varslet siden den ble publisert første gang i mai. I mai og juni varslet FNI indeksen vekst godt over snitt som var drevet av høyere aktivitet i petroleumsnæringen, og i juli varslet indeksen høyeste vekst siden 2012.

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden.  FNI er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI indeksen blir onsdag 4. oktober 2017

Ytterligere opplysninger

Professor Hilde C. Bjørnland, Handelshøyskolen BI, +47 464 10 767,  hilde.c.bjornland@bi.no
Norgessjef Espen Viskjer, Retriever +47 915 52 765, espen.viskjer@retriever.no

 


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on e-mail


Published: 2017.09.05
Blog