FNI indeksen varslet oppturen i norsk økonomi

Nye tall fra SSB viser god vekst i BNP for Fastlands-Norge i andre kvartal. Oljenedturen som har vart i over to og et halvt år er nå over. Tallene er helt i tråd med hva FINANCIAL NEWS INDEX (FNI) har varslet siden den ble publisert første gang i mai 2017.

The figure graphs the Financial News Index (FNI) with 68 percent confidence bands. Please use the citation "FNI - Retriever/CAMP". The blue solid line is demeaned quarterly GDP growth Mainland Norway (sourced from Statistics Norway (SSB)).

Nye tall for norsk økonomi

Nye tall publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) i dag viser at bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge (sesongjustert og volumvektet) økte med 0,7 prosent i andre kvartal. Samlet BNP er opp 1,1 prosent i andre kvartal, mot 0,2 prosent i første kvartal. Det er også en klarere vekst i sysselsettingen, som økte med 0,4 prosent i 2. kvartal, etter mer enn to år med beskjeden vekst.  

Dette forteller oss at det nå er god vekst i norsk økonomi og at oljenedturen som har vart i over to og et halvt år er over. Det er særlig petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart som i størst grad drar opp veksten, etter lenge å ha trukket norsk økonomi nedover. Men også Bygg og anlegg drar oppover.

FNI indeksen varslet oppturen

Tallene er helt i tråd med hva FINANCIAL NEWS INDEX (FNI) har varslet siden den ble publisert første gang i mai 2017. I mai og juni varslet FNI indeksen vekst godt over snitt som var drevet av høyere aktivitet i petroleumsnæringen, og i juli varslet indeksen høyeste vekst siden 2012, se for eksempel saken i DN fra mai eller min siste blog fra juli. 

https://www.dn.no/nyheter/2017/05/22/2055/Makrookonomi/ny-maling-viser-sterkere-vekst-i-norsk-okonomi

https://www.bjornland.no/blog/2017/3/fni-indeksen-for-norsk-okonomi-i-juli-hoyeste-vekst-siden-2012/

FNI-indeksen er en konjunkturindikator for norsk økonomi som er utviklet av forskere ved Centre for Applied Macro and Petroleum Economics (CAMP) på Handelshøyskolen BI og publiseres i samarbeid med medieovervåkningsselskapet Retriever. Den nye indeksen måler tilstanden i norsk økonomi daglig og blir publisert en gang i måneden. Indeksen kan derfor varsle utvikling i norsk økonomi, flere måneder før SSB publiserer tall for BNP.  

Konstruksjon av FNI indeksen 

FNI er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. For mer informasjon om FNI indeksen, se her:

https://www.retriever-info.com/fni/

Dersom du ønsker å motta varslinger hver gang indeksen publiseres, vennligst meld deg opp her:

https://www.retriever.no/subscribe-to-fni/

Ytterligere opplysninger

Professor Hilde C. Bjørnland, Handelshøyskolen BI, +47 464 10 767
Norgessjef Espen Viskjer, Retriever +47 915 52 765

 


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on e-mail


Published: 2017.08.24
Blog