FNI indeksen for norsk økonomi publisert i juni. Fortsatt vekst over snitt.

FNI indeksen ble sist oppdatert 19 juni i år. Indeksen viser at norsk økonomi er på god vei oppover igjen etter oljenedturen, med en vekst over snittet i juni.

The figure graphs the Financial New Index (FNI) with 68 percent confidence bands. Please use the citation "FNI - Retriever/CAMP". The blue solid line is demeaned quarterly GDP growth Mainland Norway (sourced from Statistics Norway (SSB)).

Oppdateringer av FNI i juni

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP senteret ved Handelshøyskolen BI ble sist oppdatert 19 juni i år. I nær tid viser indikatoren at vi har vært gjennom en langvarig nedgangsperiode fra oljeprisen stupte i 2014, men at norsk økonomi nå er på god vei oppover igjen med en vekst over snittet.  Så langt ser andre kvartal betydelig sterkere ut enn det som ble målt i første kvartal.  Samtidig er styrken i oppgangen fortsatt usikker, og gjennomsnittlig vekst i juni er så langt noe svakere enn gjennomsnittlig vekst i mai.

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved Handelshøyskolen BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden.  FNI er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI indeksen blir onsdag 2. august 2017

Ytterligere opplysninger

Professor Hilde C. Bjørnland, Handelshøyskolen BI, +47 464 10 767
Norgessjef Espen Viskjer, Retriever +47 915 52 765


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on e-mail


Published: 2017.06.21
Blog